Tillbaka till huvudsidan:

Viktig genomgång om räta linjens ekvation

Fyra digitala övningar

så att du verkligen ska bli kunna räta linjens ekvation!

Du bör använda dator till samtliga övningar, eller möjligen surfplatta.

(Över 10 000* elever har redan provat)

*Detta är en rimlig gissning, då sidan har haft över 16 000 besök fram t.o.m. 2021-11-21.

Längre aktivitet. Extra bra som klassaktivitet, med arbete i par.

OBS: Några elever fastnar på olika ställen i detta ”spel”, så det är bra att ha en lärare till hands för att komma med tips.

 • Placera punkter på rätt koordinater.
 • Läsa av m-värdet.
 • Placera punkter på linjen, för att sedan kunna bestämma ∆y och ∆x.
 • Läsa av ∆y och ∆x.
 • Beräkna k-värdet med formeln k=∆y/∆x.
 • Skriva funktionen till en linje. 

Denna uppgift är till för att öka förståelsen för ∆y och ∆x, samt hur man beräknar k-värdet även då detta inte är ett heltal. 

Uppgifterna varierar mellan olika typer och blir svårare och svårare ju längre du kommer.

Bra för dig som tränar själv! Snabb mängdträning!

 • Läsa av m-värdet.
 • Läsa av k-värdet direkt om k är ett heltal.
 • Skriva funktionen till en linje. 
 • Läsa av ∆y och ∆x om k inte är ett heltal (när du klarat 10 uppgifter).
 • Beräkna k-värdet med formeln k=∆y/∆x.

Här lär du dig läsa av k-värde och m-värde, samt skriva funktionen för en graf.

När du klarat 10 uppgifter där k-värdet är heltal börjar det också komma uppgifter där k-värdet måste beräknas med ∆y/∆x.

Hjälpfunktionerna i denna övning är bra så om du kör fast är det enkelt att få hjälp och komma vidare!

 • Läsa av m-värdet.
 • Läsa av k-värdet direkt
  (k är i början endast heltal, men blir även ”halva steg” när du klarat några uppgifter). 
 • Se hur linjen förflyttar sig när vi ändrar k- och m-värde.

Även denna övning går ut på att läsa av k-värdet och m-värdet. Här håller vi oss dock till heltal, respektive ”halva steg”, så beräkningar med ∆y/∆x behövs inte i dessa uppgifter. 

En bra sak med denna övning är att du får se den linje du skrivit och kan välja att justera värdena och se hur linjen flyttar sig, utan att behöva börja om. På så sätt märker du snabbt hur det fungerar!

Bra för dig som tränar själv! Snabb mängdträning!

 • Rita linjen till en funktion, genom att dra placera punkterna rätt. 
 • Förstå m-värdet.
 • Förstå k-värdet om k är ett heltal.
 • Förstå k-värdet om vi måste använda ∆y och ∆x (när du klarat 7 uppgifter).

Här lär du dig läsa av k-värde och m-värde, samt skriva funktionen för en graf.

När du klarat 10 uppgifter där k-värdet är heltal börjar det också komma uppgifter där k-värdet måste beräknas med ∆y/∆x.

Hjälpfunktionerna i denna övning är bra så om du kör fast är det enkelt att få hjälp och komma vidare!

Du verkar vara offline och det är inte säkert att vidma går att använda.