Uppgifter på A-nivå om andragradsfunktioner

Vissa av uppgifterna kräver att du har kunskaper även i ekvationssystem. 

Ursäkta den dåliga upplösningen som för närvarande är på bilderna. 

Uppgift 1.

Uppgift 2.

Uppgift 3.

Uppgift 4.

Uppgift 5.

Uppgift 6.

Uppgift 7.