Om Vidma


Jag som driver vidma.se heter Jonas Vikström och är legitimerad matematiklärare. Jag har under flera år varit intresserad av att spela in videoklipp att använda i matematikundervisningen och har under min yrkeskarriär gjort så lite till och från. I november 2016 tog jag steget ”fullt ut” och provade att spela in genomgångarna medan jag höll dem under lektionstid. Med hjälp av en dokumentkamera och YouTubes smidiga uppladdning var detta mycket tidseffektivt och genomgångarna kunde publiceras i en spellista på YouTube för mina elever, så att de mer eller mindre direkt kunde få tillgång till dem.

Då mitt test blev mycket uppskattat av eleverna valde jag att fortsätta med upplägget och har sedan dess spelat in mer eller mindre samtliga genomgångar i de flesta av mina undervisningsgrupper.

I september 2017 kände jag att det vore kul att sortera upp genomgångarna tydligare, och därmed blev vidma.se aktivt. Tanken är att det ska vara mycket enkelt att hitta rätt genomgång, och att sidan också ska fyllas på med mer matnyttigt material, som kan vara till nytta och glädje för eleverna.

Förhoppningen är såklart att sidan ska spridas och att det ska visa sig att den kommer till användning för andra än enbart mina elever.

 

Jonas Vikström