Välkommen!

Här hittar du tidigare nationella prov i Matematik 1, 2 och 3. 

Det är bara att välja kurs! 

Nationellt prov i matematik:
Provdatum för läsåret 2019-2020

Beroende på om du läser kursen på en eller flera terminer skriver du antingen provet på höstterminen eller vårterminen.

Ingen av kurserna Matematik 1, 2 eller 3 innehåller längre något muntligt delprov, men det finns muntligt bedömningsstöd som din lärare kan välja att använda som ett komplement till nationella provet. 

Matematik 1

Matematik 2

Matematik 3

Du verkar vara offline och det är inte säkert att vidma går att använda.