Matematik 2

Här finns genomgångar till nästan allt i Matematik 2. Genomgångarna fungerar bra oavsett om du läser Matematik 2a, 2b eller 2c.

Lycka till!

Uppgifter

Många uppgifter sorterade efter område - med videoförklaringar!

Tidigare livesändningar

Sändningen 2019
Hela kursen. Sista timmen A-uppgifter.​

Sändningen 2020
Del 1: Linjära funktioner, Algebra, Andragradsfunktioner.

Del 2: Exponentialfunktioner statistik, geometri och några A-uppgifter.

Sändningen 2021
Hela kursen, förutom statistik. E/C/A-nivå.

Tidigare nationella prov

Videoförklaringar till alla uppgifter

Blandade bra saker

Algebra från Matematik 1

Linjära ekvationer och formler

Räta linjens ekvation, mm.

Alla delar är relevanta för Matematik 2a, 2b och 2c. Räta linjens ekvation ingår dock inte direkt för Matematik 2b och 2c, men kunskaperna återkommer i flera delar av kursen så de bör repeteras. I Matematik 2a har räta linjens ekvation har stort fokus.

Funktioner och räta linjens ekvation

Geometri i koordinatsystemet

Du verkar vara offline och det är inte säkert att vidma går att använda.