Matematik 2

Här finns genomgångar till nästan allt i Matematik 2. Genomgångarna fungerar bra oavsett om du läser Matematik 2a, 2b eller 2c.

Lycka till!

Uppgifter

Många uppgifter sorterade efter område - med videoförklaringar!

Tidigare livesändningar

Sändningen 2019
Hela kursen. Sista timmen A-uppgifter.​

Sändningen 2020
Del 1: Linjära funktioner, Algebra, Andragradsfunktioner.

Del 2: Exponentialfunktioner statistik, geometri och några A-uppgifter.

Sändningen 2021
Hela kursen, förutom statistik. E/C/A-nivå.

Tidigare nationella prov

Videoförklaringar till alla uppgifter

Blandade bra saker

Räta linjens ekvation, mm.

Alla delar är relevanta för Matematik 2a, 2b och 2c. Räta linjens ekvation ingår dock inte direkt för Matematik 2b och 2c, men kunskaperna återkommer i flera delar av kursen så de bör repeteras. I Matematik 2a har räta linjens ekvation har stort fokus.

Funktioner och räta linjens ekvation

Geometri i koordinatsystemet

Potenser och logaritmer

Potensregler och potensekvationer

Matematik 2a, 2b och 2c.

Exponentialekvationer

Matematik 2a, 2b och 2c.

Matematik 2b och 2c.

Matematik 2b och 2c. Logaritmlagarna har större fokus i 2c än i 2b, men i båda kurserna ingår att lösa exponentialekvationer med dem.

Tillämpningar (problemlösning)

Matematik 2a (till viss del) , 2b och 2c. Att lösa ekponentialekvationer med logaritmer ingår inte i Matematik 2a. 

Geometri

Randvinkelsatsen

Matematik 2b och 2c.

Likformighet och kongruens

Matematik 2b och 2c.

Geometri i koordinatsystemet

Matematik 2a, 2b och 2c.

Logik

Matematik 2b och 2c.

Du verkar vara offline och det är inte säkert att vidma går att använda.