Uppgifter i Matematik 2:

A-uppgifter från livesändning i Matematik 2

Livesändningen:
25 uppgifter på A-nivå i Matematik 2.

Nedan hittar du alla uppgifter tillsammans med videoförklaring och facit.

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Kortfattat facit (uppgift 1).

Videoförklaringen till denna fråga blev inte bra. Den blev till slut korrekt, men kommer uppdateras så småningom. 

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Kortfattat facit (uppgift 2).

Svaret i videoförklaringen är fel men uträkningarna rätt. Svaret som skrevs i videon är trallens mått.

Kortfattat facit (uppgift 3).

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Kortfattat facit (uppgift 4).

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Kortfattat facit (uppgift 5).

Kortfattat facit (uppgift 6).

Kortfattat facit (uppgift 7).

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Kortfattat facit (uppgift 8).

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Kortfattat facit (uppgift 9).

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Kortfattat facit (uppgift 10).

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Kortfattat facit (uppgift 11).

Kortfattat facit (uppgift 12).

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Själva svaret i videoförklaringen är fel. Svaret som skrevs i videon är skärningen med y-axeln. Uträkningarna fram dit är korrekta, men det behövs räknas lite till. Hur?

Kortfattat facit (uppgift 13).

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Kortfattat facit (uppgift 14).

2a

Kortfattat facit (uppgift 15).

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Kortfattat facit (uppgift 16).

2a

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Kortfattat facit (uppgift 17).

2a

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Kortfattat facit (uppgift 18).

Kortfattat facit (uppgift 19).

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Kortfattat facit (uppgift 20).

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Kortfattat facit (uppgift 21).

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Kortfattat facit (uppgift 22).

2a

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Kortfattat facit (uppgift 23).

2a

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Kortfattat facit (uppgift 24).

2a

Videoförklaringen till denna fråga innehåller ett fel vid 5:16:01 och därmed är svaret fel. Jag skrev 12 istället för 6 på ett ställe. Se facit för mer info.

Löses utan digitala hjälpmedel. 

Kortfattat facit (uppgift 25).

Du verkar vara offline och det är inte säkert att vidma går att använda.