Grundskolan

årskurs 7-9

Viktigt att veta: Detta innehåll är till stor del kopierat från Matematik 1 och många genomgångar är därför svårare än det som krävs för grundskolan. 

Jag hoppas att du trots allt hittar genomgångar som passar dig!

Lycka till! 

Mvh Jonas

Tidigare nationella prov med videoförklaringar

Många uppgifter sorterade efter område - med videoförklaringar!

E-nivå
C-nivå
A-nivå

Sannolikhet

Du verkar vara offline och det är inte säkert att vidma går att använda.