Enhetsomvandlingar


Enhetsomvandling: längd, area, volym

Du ska multiplicera eller dividera med 10 för varje ruta du ”hoppar”.

Om du ska omvandla till en mindre enhet måste du göra värdet större (eftersom du behöver ”fler” av den lilla enheten). Du ska alltså multiplicera!

Om du ska omvandla till en större enhet måste du göra värdet mindre (eftersom du behöver ”färre” av den stora enheten). Du ska alltså dividera!

En kortare genomgång

En mer utförlig genomgång över samma innehåll

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till denna.

Från vt 2013 (Matematik årskurs 9).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Från vt 2013 (Matematik årskurs 9).

Från vt 2014 (Matematik årskurs 9).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *