Enhetsomvandlingar


Enhetsomvandling: längd, area, volym

Du ska multiplicera eller dividera med 10 för varje ruta du “hoppar”.

Om du ska omvandla till en mindre enhet måste du göra värdet större (eftersom du behöver “fler” av den lilla enheten). Du ska alltså multiplicera!

Om du ska omvandla till en större enhet måste du göra värdet mindre (eftersom du behöver “färre” av den stora enheten). Du ska alltså dividera!

En kortare genomgång

En mer utförlig genomgång över samma innehåll

VIKTIGT: Träna enhetsomvandling

Om du går in på hemsidan nomp.se och skapar ett användarkonto där så finns det jättemånga bra uppgifter att träna på med enhetsomvandling. 

 

 
De uppgifter du bör leta efter finns på olika nivåer, från nivå 5A till nivå 9C. Klicka på knapparna LÄTTARE och SVÅRARE för att växla mellan nivåerna och hitta rätt uppgifter.

 

Följande uppgifter handlar om enhetsomvandling:

  • Nivå 5A: Enheter volym
  • Nivå 5A: Enheter längd
  • Nivå 8A: Enheter
  • Nivå 8B: Enheter
  • Nivå 8D: Enheter (2 st)
  • Nivå 9A: Enheter
  • Nivå 9B: Enheter
  • Nivå 9C: Enheter

Gör alla!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.