Matematik 1

Här finns genomgångar till nästan allt i Matematik 1. Genomgångarna fungerar bra oavsett om du läser Matematik 1a, 1b eller 1c.

Lycka till!

Tidigare nationella prov med videoförklaringar

300 uppgifter sorterade efter område - med videoförklaringar!

E-nivå
C-nivå
A-nivå

Livesändningen:
25 uppgifter på A-nivå i Matematik 1.

Sändningen ägde rum 5 december men går att se i efterhand. I urvalet av uppgifter betonar jag starkt algebra och funktioner, då det är de viktigaste områdena i kursen och också viktigast att behärska inför nästa kurs. 

Livesändningar i Matematik 1 från förra läsåret med E-, C- och A-uppgifter.

Del 1:

  • Algebra
  • Förändringsfaktor
  • Index
  • Sannolikhet
  • Statistik

Del 2:

  • Funktioner och funktionsbegreppet; f(x)
  • Linjära funktioner
  • Exponentialfunktioner
  • Definitionsmängd och värdemängd
  • Vektorer och trigonometri (Matematik 1c)

Taluppfattning

Grunder i taluppfattning

Repetition och grunder.
Detta innehåll är inte längre en direkt del av Matematik 1-kurserna. Dock behövs dessa kunskaper för att klara övriga kursinnehållet och du bör därför repetera detta.

Borttaget från kursen juli 2021.

Vissa elever i Matematik 1a läser detta, beroende på vilket program eleven går.

Procent mm.

Matematik 1a, 1b och 1c

Repetition och grunder.
Grunder i procent, promille, ppm och procentenheter ingår inte längre direkt i Matematik 1-kurserna. Dock behövs dessa kunskaper för att klara övriga kursinnehållet och du bör därför repetera detta.

Upprepadeprocentuella förändringar

Lån

Index och KPI

Förhållande

Sannolikhet

Matematik 1a, 1b och 1c

Statistik

Matematik 1a, 1b och 1c

Repetition och grunder.
Dessa grunder i statistik fanns tidigare med i Matematik 1-kurserna men är numera borttaget. 

Statistiska undersökningar

Nytt i Matematik 1-kurserna

Innehållet nedan ingår numera i Matematik 1a, 1b och 1c.

Kalkylblad

Matematik 1a, 1b och 1c

Geometri

Grunder i geometri

Ingår delvis.
Detta innehåll ingår delvis i Matematik 1a, beroende på vilket program du läser. 

För Matematik 1b och 1c är detta innehåll förväntade förkunskaper, men inget som direkt ingår i kursen. 

OBS: Innehållet kommer förmodligen dyka upp i andra uppgifter som handlar om algebra eller funktioner.

Borttaget från kursen juli 2021. Ingick tidigare i Matematik 1b.

Vektorer och trigonometri

Matematik 1c, samt Matematik 1a på vissa program:

Bevis

Borttaget från kursen.

Implikation och ekvivalens ingår inte längre i Matematik 1-kurserna. 

Nu börjar ganska många hitta hit!

Om du på riktigt tycker att denna sida är värdefull, hjälp mig då att sprida den till fler elever, föräldrar och lärare.

Kopiera länken vidma.se och tipsa 🙂

Jonas Vikström
Matematiklärare

Du verkar vara offline och det är inte säkert att vidma går att använda.