Matematik 1

Här hittar du genomgångar för det mesta i Matematik 1. Dessa fungerar både för Matematik 1a, 1b och 1c. 

Innehållet fylls successivt på med fler genomgångar. Vissa delområden saknar ännu genomgångar helt eller delvis. De delområden som helt saknar genomgångar är markerade med ×.

Delar av innehållet är sådant som inte uttryckligen ingår i Matematik 1-kursernas centrala innehåll, men som förekommer i de flesta läromedel och därmed är relevanta att ha med också här.

Inte så många hittar hit, än.

Om du på riktigt tycker att denna sida är värdefull, hjälp mig då att sprida den till andra elever, föräldrar och lärare.

Kopiera länken vidma.se och tipsa 🙂

Jonas Vikström
Matematiklärare

Statistik

Sannolikhet

Bevis