Förhållanden 4


Kort om förhållande

Om Eva är 2 år och Mia 3 år kan vi säga att förhållandet mellan deras åldrar är 2 : 3 (uttalas ”2 till 3”). Samma förhållande gäller om Eva är 20 år och Mia är 30 år. 

Vi tänker förhållande som ett bråk, där kolon motsvarar bråkstrecket. Förhållandet mellan Evas ålder och Mias ålder kan vi alltså tänka som Eva/Mia = 2/3. Och detsamma blir med åldrarna 20 år respektive 30 år: Eva/Mia = 20/30 = 2/3

Det går bra att använda bråkstreck och även tal i decimalform för att beteckna förhållande, men vanligast är att vi använder kolon. 

Förhållandet mellan ENA DELEN och ANDRA DELEN kan alltid räknas ut som ENA/ANDRA, för att sedan förkorta bråket och gärna skriva med kolon istället: ENA : ANDRA.

Vad är skillnaden mellan andel och förhållande?

Genomgången inleds med att berätta om vad förhållande är. Sedan kommer en uppgift som passar bäst inom geometriavsnittet.

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Från VT 2013 (Matematik 1a)

Från vt 2015 (Matematik årskurs 9).

Från HT 2016 (Matematik 1a,).

Svår uppgift: Beräkna förhållandet

A-uppgift om volym. Prova om du klarar den själv!

Uppgiften kräver att du känner till begreppet förhållande, se genomgång längre ned på denna sida.

 

Fler svåra uppgifter om förhållande, men med algebra och geometri?

Fler liknande geometriuppgifter om att beräkna andel eller förhållande algebraiskt hittar du här: 

https://vidma.se/andel-area/


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 tankar om “Förhållanden