Matematik 2b:
Nationellt prov VT 2015

Videolösningar

Lösningar från Jonas Vikström, vidma.se

Del B:

Del C:

Del D (upg. 18-22):

Del D (upg. 18-22):

Länk till lösningar från matteboken.se

Länk till lösningar från Robin Persson

Länk till lösningar från Fredrik Lindmark

Länk till lösningar från Mattias Djurvall

Matematik 2b:
Nationellt prov VT 2012

Videolösningar

Länk till lösningar från matteboken.se

Länk till lösningar från Fredrik Lindmark

Länk till lösningar från Robin Persson

Dokumenten på denna sida är hämtade från http://www.edusci.umu.se/np/np-2-4/tidigare-givna-prov. Originaldokumenten kan alltid hittas där.