Uppgifter från tidigare nationella prov i Matematik 1 10


()

Matematik 1:

Uppgifter från nationella prov sorterade efter område.

 • Uppgifter från tidigare nationella prov i Matematik 1a, 1b och 1c, sorterade efter område.
 • Självklart med videoförklaringar om du klickar på uppgiften!

 

163

uppgifter med videoförklaringar

Välj område nedan!

 • Taluppfattning
 • Algebra
 • Procent mm.
 • Funktioner och koordinatsystem
 • Sannolikhet
 • Statistik och kalkylblad
 • Geometri (Matematik 1a)
 • Geometri (Matematik 1b)
 • Geometri (Matematik 1c)
 • Bevis, implikation och ekvivalens
 • Blandat från kursen

Taluppfattning

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Från HT 2016 och VT 2013 (Matematik 1a,).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a,).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a)

Från VT 2013 (Matematik 1a)

Från HT 2013 (Matematik 1a,).

Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från  HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från  HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2012, Vt 2014 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Algebra

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1c).

Från  HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a,).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1c)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2012, Vt 2014 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1b och 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Procent mm.

Procent, promille, ppm, index, lån, förhållande

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Från HT 2016 (Matematik 1a,).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från  HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a,).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a)

Från HT 2016 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2012 (Matematik 1c)

Från HT 2016 (Matematik 1a,).

Från HT 2016 (Matematik 1c).

Funktioner och koordinatsystem

Uppgifter från tidigare nationella prov:

OBS: Vissa av uppgifterna är från prov i Matematik 2, men innehållet är högst relevant även här.

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a,).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från vt 2014 (Matematik 2b och 2c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 2b och 2c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Från VT 2013 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från vt 2014 (Matematik 2b och 2c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Från HT 2013 (Matematik 2b och 2c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Från HT 2012 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2012 (Matematik 1c)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2015 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Extra svåra

Från Matematik 2 (svårare än det som krävs, men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 2b och 2c).

Från Matematik 2 (svårare än det som krävs, men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från Matematik 2 (svårare än det som krävs, men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2015 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från Matematik 2 (svårare än det som krävs, men relevant!)

Anteckning 2019-10-30 201048

Från HT 2012 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från Matematik 2 (svårare än det som krävs, men relevant!)

b16

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från Matematik 2 (svårare än det som krävs, men relevant!)

Från HT 2013 (Matematik 2b och 2c).

Sannolikhet

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Statistik och kalkylblad

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Geometriinnehållet skiljer sig åt mellan Matematik 1a, 1b och 1c.

Geometri, Matematik 1a:

Längd, omkrets, area, volym, skala och vinklar.

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Från VT 2013 (Matematik 1a)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b och 1c).

OBS:

Vissa elever som läser Matematik 1a läser också om innehåll från fliken för Matematik 1b eller 1c. Detta beror  bland annat på vilket program du läser. Men på ett nationellt prov i Matematik 1a kommer inte sådant innehåll med eftersom det ska passa alla som läser kursen. 

Geometriinnehållet skiljer sig åt mellan Matematik 1a, 1b och 1c.

Geometri, Matematik 1b

Symmetri och spegling mm.

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1b).

Från VT 2013 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1b).

Från HT 2016 (Matematik 1b och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b och 1c).

Geometriinnehållet skiljer sig åt mellan Matematik 1a, 1b och 1c.

Geometri, Matematik 1c:

Vektorer och trigonometri.

Vissa elever som läser Matematik 1a läser om innehållet nedan också, men detta kommer inte på ett nationellt prov i Matematik 1a eller 1b.

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1c)

Från HT 2013 (Matematik 1c).

Från HT 2012 (Matematik 1c)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1c)

Från HT 2016 (Matematik 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1c)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1c).

Från HT 2012 och 2016 (Matematik 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1b och 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b och 1c).

Bevis, implikation och ekvivalens

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1b).

Blandat från kursen

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Rösta!

Vad tycker du om just denna sida på Vidma?

Genomsnittlig ranking: / 5. Antal röster:

Var först med att ge ditt omdöme!

Eftersom du gillade detta

... så får du gärna följa Vidma på Facebook. 🙂 Då skulle jag bli glad!

Synd att detta inte var användbart för dig

Hur kan det bli bättre?

Vad har du för tips för att det ska bli bättre?


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

10 tankar om “Uppgifter från tidigare nationella prov i Matematik 1