Uppgifter från tidigare nationella prov i Matematik 1 8


4.8
(27)

Matematik 1:

Uppgifter från nationella prov sorterade efter område.

 • Uppgifter från tidigare nationella prov i Matematik 1a, 1b och 1c, sorterade efter område.
 • Självklart med videoförklaringar om du klickar på uppgiften!

 

141

uppgifter med videoförklaringar

Välj område nedan!

 • Taluppfattning
 • Algebra
 • Procent mm.
 • Funktioner och koordinatsystem
 • Sannolikhet
 • Statistik och kalkylblad
 • Geometri (Matematik 1a)
 • Geometri (Matematik 1b)
 • Geometri (Matematik 1c)
 • Bevis, implikation och ekvivalens
 • Blandat från kursen

Taluppfattning

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Från HT 2016 och VT 2013 (Matematik 1a,).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a)

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a,).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a)

Från VT 2013 (Matematik 1a)

Från HT 2013 (Matematik 1a,).

Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från  HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från  HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Algebra

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1c).

Från  HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a,).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1c)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1b och 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Procent mm.

Procent, promille, ppm, index, lån, förhållande

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Från HT 2016 (Matematik 1a,).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från  HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a,).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a)

Från HT 2016 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2012 (Matematik 1c)

Från HT 2016 (Matematik 1a,).

Från HT 2016 (Matematik 1c).

Funktioner och koordinatsystem

Uppgifter från tidigare nationella prov:

OBS: Vissa av uppgifterna är från prov i Matematik 2, men innehållet är högst relevant även här.

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från Matematik 2 (men relevant!)

Från VT 2013 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2012 (Matematik 1c)

Från Matematik 2 (men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2015 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Extra svåra

Från Matematik 2 (svårare än det som krävs, men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från Matematik 2 (svårare än det som krävs, men relevant!)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2015 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från Matematik 2 (svårare än det som krävs, men relevant!)

Anteckning 2019-10-30 201048

Från HT 2012 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från Matematik 2 (svårare än det som krävs, men relevant!)

b16

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Sannolikhet

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Statistik och kalkylblad

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Från HT 2012 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Geometriinnehållet skiljer sig åt mellan Matematik 1a, 1b och 1c.

Geometri, Matematik 1a:

Längd, omkrets, area, volym, skala och vinklar.

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Från VT 2013 (Matematik 1a)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a)

OBS:

Vissa elever som läser Matematik 1a läser också om innehåll från fliken för Matematik 1b eller 1c. Detta beror  bland annat på vilket program du läser. Men på ett nationellt prov i Matematik 1a kommer inte sådant innehåll med eftersom det ska passa alla som läser kursen. 

Geometriinnehållet skiljer sig åt mellan Matematik 1a, 1b och 1c.

Geometri, Matematik 1b

Symmetri och spegling mm.

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1b).

Från VT 2013 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1b).

Från HT 2016 (Matematik 1b och 1c).

Geometriinnehållet skiljer sig åt mellan Matematik 1a, 1b och 1c.

Geometri, Matematik 1c:

Vektorer och trigonometri.

Vissa elever som läser Matematik 1a läser om innehållet nedan också, men detta kommer inte på ett nationellt prov i Matematik 1a eller 1b.

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1c)

Från HT 2013 (Matematik 1c).

Från HT 2012 (Matematik 1c)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1c)

Från HT 2016 (Matematik 1c).

Från VT 2013 (Matematik 1c)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1c).

Från HT 2012 och 2016 (Matematik 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1b och 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1c).

Bevis, implikation och ekvivalens

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Blandat från kursen

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Rösta!

Vad tycker du om just denna sida på Vidma?

Genomsnittlig ranking: 4.8 / 5. Antal röster: 27

Var först med att ge ditt omdöme!

Eftersom du gillade detta

... så får du gärna följa Vidma på Facebook. 🙂 Då skulle jag bli glad!

Synd att detta inte var användbart för dig

Hur kan det bli bättre?

Vad har du för tips för att det ska bli bättre?


Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.

8 tankar om “Uppgifter från tidigare nationella prov i Matematik 1

 • Jafar

  Bra jobbat! riktigt bra ordning och samling av uppgifterna från NP. Vi saknar uppgifterna för NP 2015 i alla matte kurser.

  • Jonas Vikström Inläggsförfattare

   Hej Jafar! Tack så mycket för trevlig feedback!
   De frisläppta proven hittar du på https://vidma.se/np. I Matematik 1 finns inga prov från 2015 frisläppta från sekretess än, kan det vara proven i Matematik 2 du tänker på?
   På just denna sida finns bara de uppgifter som jag själv spelat in lösningar på, så uppgifter från vissa prov saknas här 🙂
   Mvh Jonas

  • Jonas Vikström

   Hej! Stort tack för din input. 🙂 Jag har varit inne en hel del på samma tanke, att det vore smidigt att kunna se svaret utan att kolla videon. Dock vill jag inte att det ska vara alltför enkelt att bara klicka på en knapp och att svaret direkt kommer upp heller. Jag tror att det finns risk att många klickar fram svaret innan de tagit sig tid att tänka igenom uppgiften helt och hållet då. Jag vill att så många som möjligt ger varje uppgift ordentligt med tid innan de kollar svaret, och inte bara ”checkar av” om svaret verkar rimligt.
   Så, jag velar alltså, och därmed har jag än så länge avvaktat i brist på att veta hur jag vill ha det 🙂
   Mvh Jonas