Livesändning 15 mars 2023 kl. 18:00:
25 uppgifter på A-nivå i Matematik 2.

Livesändning hösten 2022:
25 uppgifter på A-nivå i Matematik 1.

Sändningen ägde rum 5 december men går att se i efterhand. I urvalet av uppgifter betonar jag starkt algebra och funktioner, då det är de viktigaste områdena i kursen och också viktigast att behärska inför nästa kurs. 

Matematik 5

Torsdag 5 maj kl. 17:30

Matematik 1 (enligt nya kursplanen)

Måndag 9 maj kl. 18:00
Del 1:

 • Algebra
 • Förändringsfaktor
 • Index
 • Sannolikhet
 • Statistik

Tisdag 10 maj kl. 18:00
Del 2:

 • Funktioner och funktionsbegreppet; f(x)
 • Linjära funktioner
 • Exponentialfunktioner
 • Definitionsmängd och värdemängd

Livesändningar inför nationella provet i Matematik 4.

Sändningarna är tänkt att sammanfatta hela kursen på ett tydligt sätt med många relevanta uppgifter. Fokus är främst på E-och C-nivå men även vissa svårare uppgifter kommer tas med. 

Lördag 11 december kl. 12:00.

Del 1 av 2: Trigonometri, trigonometriska funktioner och derivata.

Lördag 11 december kl. 18:00

Del 2 av 2: Integraler, komplexa tal, faktorsatsen, polynomdivision och asymptoter.

Matematik 2. Onsdag 12 maj kl. 14:00.

Matematik 3. Fredag 14 maj kl. 12:00.

Tidigare livesändningar i blandad ordning:

Livesändning A-uppgifter Matematik 3

A-uppgifter i delar av Matematik 3.

Gilla och dela gärna videolänken så att fler får se sändningen!

Mer info finns i beskrivningen när du klickat på videolänken. 

Livesändningar i Matematik 1 - december 2020

Sändning nr 1:

 • Algebra
 • Procent, förändringsfaktor, index mm.
 • Sannolikhet

Sändning nr 2

 • Funktioner och grafer
 • Trigonometri
 • Vektorer
 • Lån, ränta, amortering

Tyvärr gjorde jag många slarvfel i denna sändning, som jag med chattens hjälp fick rätta till allteftersom jag räknade. Men det är en bra sändning ändå! 🙂

Livesändningar
i Matematik 2 och 3

Fyra timmars repetition av kursernas viktigaste innehåll.

vidma live kursprov

Matematik 2:
17 maj 2019

Hela sändningen

Matematik 2:
1 maj 2020

Del 1: Linjära funktioner, Algebra, Andragradsfunktioner

Del 2: Exponentialfunktioner statistik, geometri och några A-uppgifter

Matematik 3:
8 maj 2020

Hela sändningen

Du verkar vara offline och det är inte säkert att vidma går att använda.