Matematik 1c: Tidigare nationella prov 9


Matematik 1c

Tidigare nationella prov i med videoförklaringar!

Livesändningen:
25 uppgifter på A-nivå i Matematik 1.

Sändningen ägde rum 5 december 2022 men går att se i efterhand. I urvalet av uppgifter betonar jag starkt algebra och funktioner, då det är de viktigaste områdena i kursen och också viktigast att behärska inför nästa kurs. 

Videolösningar

Lösningar från Jonas Vikström, vidma.se

Del B:

Del C:

Del D

Viktigt att läsa:

Området Räta linjens ekvation har tillkommit i kursen sedan proven nedan skrevs. Du bör därför också träna på detta. Det gör du bäst här: Uppgifter om räta linjens ekvation.

Statistikområdet har också kraftigt förändrats.

Videolösningar

Lösningar från Jonas Vikström, vidma.se

Del B:

Del C:

Del D:

Videolösningar saknas än så länge

Gör de andra proven först!

Videolösningar

Lösningar från Jonas Vikström, vidma.se

Del B:

Del C:

Del D:

Videolösningar

Lösningar från Jonas Vikström, vidma.se

Del B:

Del C:

Del D:

Videolösningar

Lösningar från Jonas Vikström, vidma.se

Del B:

Del C:

Del D:

Videolösningar

Lösningar från Jonas Vikström, vidma.se

Del B:

Del C:

Del D:

Videolösningar

Lösning från Jonas Vikström, vidma.se

Del B:

Länk till lösning från Börje Sundvall

Del C:

Lösning från Jonas Vikström, vidma.se

Del D:

Videolösningar

Länk till lösningar från matteboken.se

Länk till lösningar från Börje Sundvall

Länk till lösningar från Fredrik Lindmark

Videolösningar

Länk till lösningar från Fredrik Lindmark

Många fler äldre prov

Här hittar du nationella prov från före 2011 då kurserna bytta namn. 

  • Matematik 1 motsvaras till stor del av Matematik A (och något från Ma B).
  • Matematik 2 motsvaras till stor del av Matematik B (och något från Ma C).
  • Matematik 3 motsvaras främst av innehåll från Matematik C, men också till viss del Matematik D (integraler). 

Matematik A

Matematik B, C, D, E

(scrolla längst ner på sidan).

Flera av de senare proven har videolösningar om man söker på YouTube.

Originaldokumenten

Dokumenten på denna sida är hämtade från https://www.su.se/primgruppen/matematik/kurs-1/tidigare-prov. Originaldokumenten kan alltid hittas där.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

9 tankar om “Matematik 1c: Tidigare nationella prov