Matematik 1c:
Nationellt prov HT 2016

Videolösningar

Lösningar från Jonas Vikström, vidma.se

Del B:

Del C:

Del D:

Matematik 1c:
Nationellt prov VT 2012

Videolösningar

Länk till lösningar från matteboken.se

Länk till lösningar från Börje Sundvall

Länk till lösningar från Fredrik Lindmark

Dokumenten på denna sida är hämtade från https://www.su.se/primgruppen/matematik/kurs-1/tidigare-prov. Originaldokumenten kan alltid hittas där.