Några viktiga uppgifter Ma1b


28 viktiga uppgifter - Matematik 1b

Videoförklaringar på vidma.se/np1

Dessa uppgifter är inte heltäckande för kursen, men de innehåller saker som du bör se till att ha koll på inför ett kursprov eller nationellt prov. Fokus är främst E- och C-nivå men några lite svårare uppgifter finns med. 

Nu kan du skriva ut uppgifterna [beta]

  • Gå först in på det område du vill skriva ut.
  • Välj sedan layout genom knapparna. 

I utskriftsdialogrutan kan du ofta välja mellan att skriva ut till skrivare eller pdf-fil.


Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2014 (Matematik 1b).

Från VT 2022 (Matematik 1b och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2022 (Matematik 2a).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2014 (Matematik 1b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från vt 2014 (Matematik 2b och 2c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2022 (Matematik 1b och 1c).

Från VT 2022 (Matematik 1a, 1b och 1c).

Från VT 2022 (Matematik 1b och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a).

Kortfattat facit (uppgift 18).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2022 (Matematik 1a, 1b och 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2022 (Matematik 1b och 1c).

Från VT 2022 (Matematik 1a, 1b och 1c).

För Matematik 1a ingår inte b-uppgiften.

Från VT 2022 (Matematik 1a, 1b och 1c).

Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Uppgiften lånad från kunskapsmatrisen.se.

Kortfattat facit (uppgift 10).

Från HT 2013 (Matematik 1a,).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Kortfattat facit (uppgift 13).

Från eget prov.

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2014 och 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *