Beräkna andel eller förhållande (area och volym)


Från formelbladet (som nästan alltid är tillåtet på prov)

Klicka för förstoring.

Klicka för förstoring.

Andel och förhållande

Ofta kommer du stöta på uppgifter i geometriavsnittet som kräver förståelse för begreppen andel och förhållande. Här kommer flera genomgångar om detta. Många av uppgifterna ärextra bra för dig som vill visa kunskaper för högre betyg.

Hur räknar vi andel och förhållande? Skillnad på E-nivå och C-nivå.

Exempeluppgift

... med videoförklaring både på E-nivå och C-nivå.

Prova själv först och klicka sedan på bilden för att se förklaringen!

Svårare uppgift! Klicka på bilden för videoförklaring!

Beräkna andelen, ytterligare exempel

Beräkna andel färgad yta.

Beräkna andelen, ett till tydligt exempel

Hur stor andel är färgad? Beräkningar både med påhittade värden och med variabler.

Beräkna andelen: Skillnad mellan en lösning på C-nivå och på A-nivå. Svår uppgift från Origo-boken.

Hur stor andel är färgad? Beräkningar både med påhittade värden och med variabler.

Volym: Andel och förhållande

Uppgifterna är på C/A-nivå.

Uppgift 1: Beräkna andelen (som slipas bort)

C/A-nivå: Bra uppgift att prova själv! Sedan kan du kolla om du tänkt lika!

Uppgift 2: Beräkna andelen (som slipas bort)

En till nästan likadan uppgift som du kan prova själv på, så att du kan testa om du verkligen behärskar detta! C/A-nivå.

 

Uppgift 3: Beräkna förhållandet

A-uppgift om volym. Prova om du klarar den själv!

Uppgiften kräver att du känner till begreppet förhållande, se genomgång längre ned på denna sida.

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.