Beräkna andel eller förhållande (area och volym)


Från formelbladet (som nästan alltid är tillåtet på prov)

Klicka för förstoring.

Klicka för förstoring.

Andel och förhållande

Ofta kommer du stöta på uppgifter i geometriavsnittet som kräver förståelse för begreppen andel och förhållande. Här kommer flera genomgångar om detta. Många av uppgifterna är extra bra för dig som vill visa kunskaper för högre betyg.

Vad är det för skillnad på andel och förhållande?
Hur beräknar vi andel vit area av en figur algebraiskt?

En till genomgång med ett något lättare exempel:

Exempeluppgift

... med videoförklaring både på E-nivå och C-nivå.

Prova själv först och klicka sedan på bilden för att se förklaringen!

Hur stor andel är röd?

Spela videoklipp

Svårare uppgift! Klicka på bilden för videoförklaring!

Hur stor andel är röd?

Fyra uppgifter som är svåra om vi ska beräkna andelen exakt (algebraiskt)

Prova lös dem och rätta sedan själv mot videon!

Kom ihåg att även lösningar med påhittade värden ger poäng på minst E-nivå. 

Spela videoklipp

Klicka på bilden för videoförklaring!

Beräkna andelen, ytterligare exempel

Beräkna andel färgad yta.

Beräkna andelen, ett till tydligt exempel

Hur stor andel är färgad? Beräkningar både med påhittade värden och med variabler.

Beräkna andelen: Skillnad mellan en lösning på C-nivå och på A-nivå. Svår uppgift från Origo-boken.

Hur stor andel är färgad? Beräkningar både med påhittade värden och med variabler.

Volym: Andel och förhållande

Uppgifterna är på C/A-nivå.

Uppgift 1: Beräkna andelen (som slipas bort)

C/A-nivå: Bra uppgift att prova själv! Sedan kan du kolla om du tänkt lika!

Uppgift 2: Beräkna andelen (som slipas bort)

En till nästan likadan uppgift som du kan prova själv på, så att du kan testa om du verkligen behärskar detta! C/A-nivå.

 

Uppgift 3: Beräkna förhållandet

A-uppgift om volym. Prova om du klarar den själv!

Uppgiften kräver att du känner till begreppet förhållande, se genomgång längre ned på denna sida.

 

Geometri

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till denna.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *