Potensregler | Regler för rötter 6


Potensreglerna - Sammanfattande genomgång om alla reglerna, samt varför de fungerar

Repetition från Matematik 1?

  • Grundläggande potensregler
  • Negativ exponent
  • Noll som exponent

Gå till sidan om potenser för Matematik 1.

Potensregler och regler för rötter (t.ex. kvadratrötter)

Potenser med heltalsexponenter

Potenser med rationella exponenter samt regler för rötter

Rationella exponenter innebär när exponenten är ett rationellt tal, t.ex. ett bråk eller decimaltal.

På vilket sätt hör potenser och rötter (kvadratrot, kubikrot etc) ihop?

Från formelbladet:

Ytterligare genomgångar

Regler för rötter (t. ex. kvadratrötter)

Enklare grunder om rötter (Matematik 1)

Jämföra potenser - vilken är störst? (Svåra uppgifter)

Fler exempel om att förenkla potenser

Bra träningsuppgifter!

Fler exempel med rationella exponenter

Två svåra uppgifter om att förenkla potenser med rationella exponenter

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till denna.

Beteckningarna 2a, 2b och 2c

Beteckningarna anger vilka kurser som uppgiftens innehåll lämpar sig för. 

Observera att en uppgift kan ses som relevant för en kurs, även om den inte varit med på ett nationellt prov för just den kursen. Mitt tips är att träna på alla uppgifter som har din kursbeteckning!

Löses utan digitala hjälpmedel. Från vt 2014 (Matematik 2b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2015 (Matematik 2b).

b10

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Potensekvationer

Gå till sidan om potensekvationer.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

6 tankar om “Potensregler | Regler för rötter