Längd | Area | Volym 2


Från formelbladet (som nästan alltid är tillåtet på prov)

Klicka för förstoring.

Klicka för förstoring.

Repetition av grunder: area och omkrets

Detta är repetitionsklipp från högstadiet, men kan vara bra att titta på om du tycker geometri är svårt.

Enkel genomgång:
Vad är area och omkrets?

Enkel genomgång:
Arean av en triangel

Enkel genomgång:
Talet pi och cirkelns omkrets

Enkel genomgång:
Arean av en cirkel

Area

Area: exempeluppgift från boken

Uppgift 6216a och b från Origo 1b

Volym

Hur du beräknar volymen för kub, rätblock, prisma, cylinder, pyramid, kon och klot.

Två exempel och vad som är bra att tänka på!

En till genomgång om volym

Volym: Uppgifter på C/A-nivå

Uppgift 1

C/A-nivå: Bra uppgift att prova själv! Sedan kan du kolla om du tänkt lika!

Uppgift 2

En till nästan likadan uppgift som du kan prova själv på, så att du kan testa om du verkligen behärskar detta! C/A-nivå.

 

Uppgift 3

A-uppgift om volym. Prova om du klarar den själv!

Uppgiften kräver att du känner till begreppet förhållande, se genomgång längre ned på denna sida.

 

Andel och förhållande

Ofta kommer du stöta på uppgifter i geometriavsnittet som kräver förståelse för begreppen andel och förhållande. Här kommer flera genomgångar om detta. Många av uppgifterna är extra bra för dig som vill visa kunskaper för högre betyg.

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till denna.

Från vt 2013 (Matematik årskurs 9).

Från vt 2015 (Matematik årskurs 9).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a).

Från vt 2015 (Matematik årskurs 9).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a)

Från vt 2015 (Matematik årskurs 9).

Från vt 2014 (Matematik årskurs 9).

Från vt 2013 (Matematik årskurs 9).

Från vt 2015 (Matematik årskurs 9).

Från vt 2014 (Matematik årskurs 9).


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 tankar om “Längd | Area | Volym