Längd | Area | Volym


Repetition av grunder: area och omkrets

Detta är repetitionsklipp från högstadiet, men kan vara bra att titta på om du tycker geometri är svårt.

Enkel genomgång:
Vad är area och omkrets?

Enkel genomgång:
Arean av en triangel

Enkel genomgång:
Talet pi och cirkelns omkrets

Enkel genomgång:
Arean av en cirkel

Area

Area: exempeluppgift från boken

Uppgift 6216a och b från Origo 1b

Volym

Två exempel och vad som är bra att tänka på!

En till genomgång om volym

Volym: Uppgifter på C/A-nivå

Uppgift 1

C/A-nivå: Bra uppgift att prova själv! Sedan kan du kolla om du tänkt lika!

Uppgift 2

En till nästan likadan uppgift som du kan prova själv på, så att du kan testa om du verkligen behärskar detta! C/A-nivå.

 

Uppgift 3

A-uppgift om volym. Prova om du klarar den själv!

Uppgiften kräver att du känner till begreppet förhållande, se genomgång längre ned på denna sida.

 

Andel och förhållande

Ofta kommer du stöta på uppgifter i geometriavsnittet som kräver förståelse för begreppen andel och förhållande. Här kommer flera genomgångar om detta. Många av uppgifterna ärextra bra för dig som vill visa kunskaper för högre betyg.

Hur räknar vi andel och förhållande? Skillnad på E-nivå och C-nivå.

Ytterligare exempel

Beräkna andel färgad yta.

Ytterligare exempel

Beräkna andel färgad yta.

Ett till tydligt exempel​

Hur stor andel är färgad? Beräkningar både med påhittade värden och med variabler.

Skillnad mellan en lösning på C-nivå och på A-nivå. Svår uppgift från Origo-boken.

Hur stor andel är färgad? Beräkningar både med påhittade värden och med variabler.

Övningsuppgifter om att beräkna andel:

Övningsuppgifterna som pdf: Hur stor andel är färgad

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.