Bråk


Faktaruta

Addition och subtraktion

Addition och subtraktion kan göras om nämnarna är lika. Vi förlänger alltså till gemensam nämnare.

I exemplet nedan är 12 den gemensamma nämnaren.

23+14 =2·43·4+1·34·3 =812+312 =1112

Subtraktion genomförs med precis samma tillvägagångssätt.

Multiplikation

Vid multiplikation behöver nämnarna inte vara lika. Täljarna multipliceras för sig och nämnarna multipliceras för sig.

23·45=2·43·5=815

Multiplikation med heltal

När ett bråk ska multipliceras med ett heltal så sker multiplikationen endast i täljaren. Detta beror på att heltalet kan skrivas som ett bråk, med talet 1 som nämnare.

2·45=21·45=2·41·5=85

Division

För att räkna division så inverterar du bråket som står i nämnaren, samt byter räknesätt till multiplikation.

Att invertera betyder att du vänder bråket “upp och ned”, det vill säga byter plats på täljaren och nämnaren. 

2354=23·45=2·43·5=815

Division med heltal

När ett bråk ska divideras med ett heltal så innebär det att heltalet kommer att hamna i bråkets nämnare, med multiplikation.

Detta beror på att heltalet kan skrivas som ett bråk, med talet 1 som nämnare och att vi sedan kan invertera och byta räknesätt till multiplikation:

235=2351=23·15=2·13·5=215

Addition, subtraktion, multiplikation, division, samt viktiga begrepp.

Problemlösningsuppgift

Metod för att hitta MGN (minsta gemensamma nämnare)

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.