Problemlösning med hjälp av ekvationer


Att använda ekvationer för att lösa problem

Lång men bra och tydlig genomgång med flera exempel. Genomgång med enklare exempel.

Tydlig genomgång med fler och svårare problemlösningsuppgifter

Försök att lösa frågorna själv, med hjälp av ekvationslösning. Kolla på genomgången om du behöver!

 

Uppgift 1 (lätt): 

Erik är 3 år äldre än Gustav. Tillammans är de 13 år. Hur gammal är Erik?

Uppgift 2: 

En triangel har tre vinklar, A, B och C. Vinkel B är tre gånger så stor som vinkel A. Vinkel A är 10 grader större än vinkel C. Hur stora är vinklarna?

 

 

 

Uppgift 3: 

Moa och Frida har sparat pengar i fonder. Moa satte in dubbelt så mycket som Frida och Moas fonder har sedan dess ökat i värde med 5 %. 

Fridas fonder har ökat i värdet med 15 %. 

Nu är fonderna tillsammans värde 9750 kr. 

Uppgift 4:

Företag A har dubbelt så många som Företag B. Företag B “stjäl” sedan tio medarbetare från Företag A. Efter det har Företag B två fler anställda än Företag A. 

Hur många anställda har varje företag efteråt? 

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.