Uttryck


Att förenkla uttryck samt multiplicera in i parenteser

Förenkla uttryck

Förenkla uttryck med parenteser (multiplicera in i parenteser)

Multiplikation av två parenteser (nytt i Matematik 1)

Denna formulering är ny i ämnesplanen för Matematik 1 och innebär att du nu också ska kunna multiplicera ihop två parenteser, vilket tidigare ingått i Matematik 2

”Hantering av formler och algebraiska uttryck, inklusive att faktorisera och multiplicera uttryck.” (Matematik 1a, 1b, 1c).

Liknande genomgång som de ovan!

Vad ingår i vilka kurser? (Skolverkets kommentarsmaterial)

Negativa tal och förenkling av uttryck, ofta blir det svårt här!

Liknande genomgång men med andra exempel.

Rekommenderas varmt!
(Sätt dig med en kopp te och kolla på klippet, pausa och tänk lite här och där).

Digitala uppgifter på Khan Academy

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2016 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2013 (Matematik 1a, 1b,eller 1c).

Från HT 2012, Vt 2014 och HT 2016 (Matematik 1a, 1b eller 1c).

Förenkla uttryck med olika nämnare

Börja med att förlänga så att alla termerna får samma nämnare. 

Termen -x och termen -1 i a-uppgiften kan båda skrivas om till bråk. Dessa får då nämnaren 1.

(7-x)/2 eller 3,5-x/2

Digital övning (extern länk)

Falköpings MatteAppar: 
Färdighetsträning: addition och multplikation av negativa och positiva heltal mm 

(Skapad av Svetlana Yushmanova och Anders Karlsson).

Jättebra övning! När du klarat några uppgifter så blir det svårare, då kommer också algebraiska uttryck med.

Multiplicera in i parenteser: digital övning!

 

https://ggbm.at/sqt3r5eq

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *