Talsystemet | Avrundning | Värdesiffror


Avrundning och talsystemet (positionssystemet)

Enklare genomgång om talsystemet

För sig som tycker tiondelar, hundradelar och tusendelar är svårt.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.