10-logaritmer: Regler för logaritmer (Ma2c)


Logaritmlagar (regler för logaritmer)

Formelbladet

De tre nedersta reglerna gäller för alla logaritmer, inte bara 10-logaritmer.

Exempeluppgifter (ingen härledning)

Fler exempeluppgifter

Härledning av reglerna

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *