Regler för logaritmer (Ma2b och 2c) 1


Uppgifter i Matematik 2:

Logaritmer (Matematik 2b (till viss del) och 2c)

Upplever du problem med att videor som du varit inne på tidigare inte startar vid rätt tidpunkt? Logga i så fall ut från ditt YouTubekonto och prova igen, alternativt öppna Vidma i inkognitoläge. 

Nu kan du skriva ut uppgifterna [beta]

 • Gå först in på det område du vill skriva ut.
 • Välj sedan layout genom knapparna. 

I utskriftsdialogrutan kan du ofta välja mellan att skriva ut till skrivare eller pdf-fil.


Andrés häften med uppgifter - att skriva ut

Min kollega André Nilsson har skapat jättebra häften med uppgifter från tidigare nationella prov. Dessa är perfekta att skriva ut och använda som träning för elever. 

Observera att häftena är fristående från denna sida och att det finns uppgifter i häftena som inte finns på Vidma, men också tvärtom. Många av uppgifterna i häftet har alltså en videoförklaring, men de är sorterade på annat sätt på Vidma, så de kan vara svåra att hitta.

Uppgifter från nationella prov och från genomgångar.

Många av uppgifterna är från tidigare nationella prov, men det finns också ett antal uppgifter från mina egna genomgångar. 

Uppgifterna från de nationella proven har tydliga bedömningsanvisningar, medan uppgifterna från mina egna genomgångar saknar detta än så länge. Dock finns videoförklaring till samtliga uppgifter där jag alltid berättar rätt svar.  

Beteckningarna 2a, 2b och 2c

Beteckningarna anger vilka kurser som uppgiftens innehåll lämpar sig för. 

Observera att en uppgift kan ses som relevant för en kurs, även om den inte varit med på ett nationellt prov för just den kursen. Mitt tips är att träna på alla uppgifter som har din kursbeteckning!

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

2a

Löses utan digitala hjälpmedel.

2a

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2014 (Matematik 2b).

2a

Löses utan digitala hjälpmedel. Från vt 2014 (Matematik 2b och 2c).

2a

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2015 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

2a

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 2b).

2a

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2014 (Matematik 2b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2022 (Matematik 2b).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2014 (Matematik 2c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2014 (Matematik 2c).

2a

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2014 (Matematik 2b och 2c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 2c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2015 (Matematik 2c).

ekvationssystem3

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 2c).


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

En tanke om “Regler för logaritmer (Ma2b och 2c)

 • Samuel yosief

  Hej jonas
  jag behövde hjälp med några frågor bara, om du kan förklara hur man löser ut dem. och jag skulle vilja säga bara att din videohar hjälpt mig mycket vilket jag fick b i matte 1c
  1 10^x+10^x=8
  2 10^x-0,2*10^x=40
  3 0,3*10^3x-1=18
  4 f(x)=ax^2+6x+7 där a är en konstant. funktionens vertex (extrempunkt) har koordinaterna (b,4) bestäm A och B
  5 förenkla uttryck så långt som möjligt, (xy-y)^2 *y^-2
  6 För en andragradsfunktion gäller, funktionen har ett nollställe x=3 och funktionen har sitt minsta värde för x =7 så för vilket bärde på x har funktionen sitt andra nollställe?
  7 vilka värden kan konstanten m ha för att graferna till funktionerna y=x^2+3,7 0ch y=2x+m inte ska skära varandra?
  8 visa att lg(550) -lg(5500)=-1
  9 en aktie minskar i värde med 15 procent på 7 år. beräkna den genomsnittliga årliga procentuella förändring.