Exponentialfunktioner och GeoGebra


Uppgifter i Matematik 2:

Exponentialfunktioner med digitala hjälpmedel
(Matematik 2a, 2b och 2c)

Jag använder GeoGebra men det går också att använda ett annat digitalt hjälpmedel som exempelvis grafritande räknare.

Häften att skriva ut

Min kollega André Nilsson har skapat jättebra häften med uppgifter från tidigare nationella prov. Dessa är perfekta att skriva ut och använda som träning för elever. 

Observera att häftena är fristående från denna sida och att det finns uppgifter i häftena som inte finns på Vidma, men också tvärtom. Många av uppgifterna i häftet har alltså en videoförklaring, men de är sorterade på annat sätt på Vidma, så de kan vara svåra att hitta.

Uppgifter från nationella prov och från genomgångar.

Många av uppgifterna är från tidigare nationella prov, men det finns också ett antal uppgifter från mina egna genomgångar. 

Uppgifterna från de nationella proven har tydliga bedömningsanvisningar, medan uppgifterna från mina egna genomgångar saknar detta än så länge. Dock finns videoförklaring till samtliga uppgifter där jag alltid berättar rätt svar.  

Beteckningarna 2a, 2b och 2c

Beteckningarna anger vilka kurser som uppgiftens innehåll lämpar sig för. 

Observera att en uppgift kan ses som relevant för en kurs, även om den inte varit med på ett nationellt prov för just den kursen. Mitt tips är att träna på alla uppgifter som har din kursbeteckning!

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Från VT 2012 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

I Matematik 2a ingår endast lösning med digitalt hjälpmedel, exempelvis GeoGebra.

Från HT 2012 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

I Matematik 2a ingår endast lösning med digitalt hjälpmedel, exempelvis GeoGebra.

Från VT 2015 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

I Matematik 2a ingår endast lösning med digitalt hjälpmedel, exempelvis GeoGebra.

Från VT 2022 (Matematik 2a, 2b och 2c).

Från HT 2013 (Matematik 2b och 2c).

Från VT 2014 (Matematik 2b och 2c).

I Matematik 2a ingår endast lösning med digitalt hjälpmedel, exempelvis GeoGebra.

Från HT 2014 (Matematik 2b och 2c).

I Matematik 2a ingår endast lösning med digitalt hjälpmedel, exempelvis GeoGebra.

Från VT 2013 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

I Matematik 2a ingår endast lösning med digitalt hjälpmedel, exempelvis GeoGebra.

Från VT 2013 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *