Normalfördelning


Uppgifter i Matematik 2:

Normalfördelning

Livesändning 15 mars kl. 18:00:
25 uppgifter på A-nivå i Matematik 2.

Uppgifter från nationella prov och från genomgångar.

Många av uppgifterna är från tidigare nationella prov, men det finns också ett antal uppgifter från mina egna genomgångar. 

Uppgifterna från de nationella proven har tydliga bedömningsanvisningar, medan uppgifterna från mina egna genomgångar saknar detta än så länge. Dock finns videoförklaring till samtliga uppgifter där jag alltid berättar rätt svar.  

Beteckningarna 2a, 2b och 2c

Beteckningarna anger vilka kurser som uppgiftens innehåll lämpar sig för. 

Observera att en uppgift kan ses som relevant för en kurs, även om den inte varit med på ett nationellt prov för just den kursen. Mitt tips är att träna på alla uppgifter som har din kursbeteckning!

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Viktig kommentar:

I flera av uppgifterna nedan har värden valts så att de ska gå att lösa med hjälp av normalfördelningskurvan på formelbladet. Sedan något år tillbaka ingår det dock att uppgifterna ska lösas med digitala verktyg, så du bör räkna med att Skolverket framöver kommer välja uppgifter där digitala verktyg krävs.

I första uppgiften om kanelsnäckorna skulle det exempelvis kunna vara att du ska tala om hur många som förväntas väga mer än 87 gram. Detta går inte med hjälp av formelbladet eftersom det endast finns hela standardavvikelser där.

Från vt 2014 (Matematik 2b och 2c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2012 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 2b och 2c).

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Från HT 2013 (Matematik 4).

Kommentar: Uppgiften är från Matematik 4, men samma uppgift kan även komma i Matematik 2. Videoförklaringen startar vid det tillfälle där jag visar hur man gör i GeoGebra. Metoden som jag visar precis innan ingår inte i Matematik 2.

Från HT 2014 (Matematik 4).

Kommentar: Uppgiften är från Matematik 4, men samma uppgift kan även komma i Matematik 2. Videoförklaringen startar vid det tillfälle där jag visar hur man gör i GeoGebra. Metoden som jag visar precis innan ingår inte i Matematik 2.

Från VT 2015 (Matematik 2a, 2b eller 2c).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *