Lägesmått


Lägesmått: medelvärde, median, typvärde

Medelvärde:

Addera samtliga värden och dividera med antalet värden. 

Om du har värdena 5, 7, 2, 3, 3 så beräknar du medelvärdet så här: 

(5+7+2+3+3) / 5 = 20 / 5 = 4.

Median: 

Ställ upp värdena i storleksordning. Medianen är det mittersta värdet. 

Om du har värdena 5, 7, 2, 3, 3 så beräknar du medianen så här:

Storleksordning: 2, 3, 3, 5, 7. Eftersom värdet 3 finns i mitten så är medianen = 3.

Om du har ett jämnt antal värden, exempelvis 8 stycken, så finns två värden i mitten. Medianvärdet är medelvärdet av dessa två värden (addera dem och dividera med 2). 

Typvärde:

Typvärdet är det vanligast förekommande värdet (det värde som det finns flest av). 

Om du har värdena 5, 7, 2, 3, 3 så är 3 typvärdet, eftersom det finns två stycken 3:or. 

Ibland finns det flera olika typvärden, exempelvis om du har dessa värden: 5, 5, 7, 2, 3, 3. Typvärdet är nu både 3 och 5.

Genomgång om lägesmått (median, medelvärde och typvärde)

Klippet nedan är inspelat för Matematik 2, men som repetition.

Problemlösningsuppgift, lite svårare

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.