Lägesmått 2


()

Lägesmått: medelvärde, median, typvärde

Medelvärde:

Addera samtliga värden och dividera med antalet värden. 

Om du har värdena 5, 7, 2, 3, 3 så beräknar du medelvärdet så här: 

(5+7+2+3+3) / 5 = 20 / 5 = 4.

Median: 

Ställ upp värdena i storleksordning. Medianen är det mittersta värdet. 

Om du har värdena 5, 7, 2, 3, 3 så beräknar du medianen så här:

Storleksordning: 2, 3, 3, 5, 7. Eftersom värdet 3 finns i mitten så är medianen = 3.

Om du har ett jämnt antal värden, exempelvis 8 stycken, så finns två värden i mitten. Medianvärdet är medelvärdet av dessa två värden (addera dem och dividera med 2). 

Typvärde:

Typvärdet är det vanligast förekommande värdet (det värde som det finns flest av). 

Om du har värdena 5, 7, 2, 3, 3 så är 3 typvärdet, eftersom det finns två stycken 3:or. 

Ibland finns det flera olika typvärden, exempelvis om du har dessa värden: 5, 5, 7, 2, 3, 3. Typvärdet är nu både 3 och 5.

Genomgång om lägesmått (median, medelvärde och typvärde)

Klippet nedan är inspelat för Matematik 2, men som repetition.

Problemlösningsuppgift, lite svårare

Rösta!

Vad tycker du om just denna sida på Vidma?

Genomsnittlig ranking: / 5. Antal röster:

Var först med att ge ditt omdöme!

Eftersom du gillade detta

... så får du gärna följa Vidma på Facebook. 🙂 Då skulle jag bli glad!

Synd att detta inte var användbart för dig

Hur kan det bli bättre?

Vad har du för tips för att det ska bli bättre?


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

2 tankar om “Lägesmått