Exponentialfunktioner: Tillämpningar med algebraisk lösning


Algebraisk lösning av tillämpningsuppgifter

Detta är bra att kunna, men om du har tillgång till GeoGebra vid dina prov är det ännu bättre att blir riktigt duktig på att använda det programmet. Att lösa uppgifterna algebraiskt är ofta svårare, samt tar mycket längre tid.

Två formler för exponentiell förändring

Den vänstra formeln kan du använda när du vet 3 av de 4 sakerna som står:

  • Nya värdet
  • Gamla värdet
  • Förändringsfaktor (inte den totala, utan den som sker för varje ”steg”, till exempel varje år)
  • Antal förändringar mellan de två tillfällena (mellan gamla värdet och nya värdet). Oftast tiden. 

Den högra formeln kan du använda när du inte vet gamla eller nya värdet, men då du istället vet (eller ska räkna ut) hur stor den totala förändringen i procent är. 

Hur du beräknar genomsnittlig procentuell förändring med formeln y=Cax

Klicka på bilden för genomgång!

Spela videoklipp

Hur du beräknar genomsnittlig procentuell förändring och därefter tar reda på när funktionen når ett visst värde

Liknande uppgift

Klicka på bilden för genomgång!

Spela videoklipp

Hur du använder formeln total ff = ffx

Klicka på bilden för genomgång!

Spela videoklipp

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *