Exponentialfunktioner och potensfunktioner


Vad finns på formelbladet?

Alltså funktioner där x finns i potensens bas

Alltså funktioner där x finns i potensens exponent

Potensekvationer och potensfunktioner

... samt repetition av exponentialekvationer och exponentialfunktioner.

Exponentialfunktioner och exponentialekvationer gås igenom längre ner på denna sida!

Exponentialfunktioner i GeoGebra, rita upp och läsa av grafen.

Hur kan du lösa exponentialekvationer i GeoGebra?

Exponentialfunktioner i GeoGebra. Introduktion och lite genomgång om funktioner. Hur löser vi exponentialekvationer, alltså där x finns i exponenten?

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.