Exponentialfunktioner: Grunder (Ma1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c) 4


Vad finns på formelbladet?

Alltså funktioner där x finns i potensens exponent

Exponentialfunktioner och exponentiell förändring

Viktiga grunder

Liknande genomgång där jag dessutom visar hur vi löser exponentialekvationer digitalt, i programmet GeoGebra.

Exponentiell förändring: Potensekvationer för att lösa problem med upprepad procentuell förändring

- Potensekvationer
- Bestämma genomsnittlig förändring per år.
- Exponentiell föränding, beräkna förändringsfaktorn.

Behöver du först repetera förändringsfaktor? Gå till sidan om förändringsfaktor!

Liknande video

Exponentialfunktioner i GeoGebra, rita upp och läsa av grafen.

Hur kan du lösa exponentialekvationer i GeoGebra?

Exponentialfunktioner i GeoGebra. Introduktion och lite genomgång om funktioner. Hur löser vi exponentialekvationer, alltså där x finns i exponenten?

Potensekvationer och potensfunktioner

... samt repetition av exponentialekvationer och exponentialfunktioner.

Alltså funktioner där x finns i potensens bas


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 tankar om “Exponentialfunktioner: Grunder (Ma1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c)