Faktorform samt skriva funktionen till en graf


Faktorform och nollställen

Att skriva funktionen till en graf, med hjälp av faktorform

Om du ser grafen till en andragradsfunktion och får i uppgift att bestämma funktionen så kan du använda dig av faktorform.

 Genomgångarna nedan är inspelade för Matematik 3 och därför tas även tredjegradsfunktioner upp, men metoden är helt lika. 

Exempeluppgifter med videoförklaringar

OBS: Poängsättningen är missvisande eftersom uppgiften var inspelad för Matematik 3 från början. I Matematik 2-kurserna skulle det ge mer poäng och mot de högre betygsnivåerna. ​

Löses utan digitala hjälpmedel.

Löses utan digitala hjälpmedel.

OBS: Poängsättningen är missvisande eftersom uppgiften var inspelad för Matematik 3 från början. I Matematik 2-kurserna skulle det ge mer poäng och mot de högre betygsnivåerna. ​

Löses utan digitala hjälpmedel.

OBS: Poängsättningen är missvisande eftersom uppgiften var inspelad för Matematik 3 från början. I Matematik 2-kurserna skulle det ge mer poäng och mot de högre betygsnivåerna. ​

Löses utan digitala hjälpmedel.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *