2.1. Ändringskvoter och begreppet derivata

Ändringskvoter s. 72-76

E-nivå

Mina kommentarer:

Innehållet är mycket viktigt att du behärskar då det är grunden för förståelse för förändringshastighet och så småningom derivata. Gör många uppgifter på dessa sidor och se till att du verkligen förstår dessa bra.

Rekommenderade genomgångar:
Rekommenderade uppgifter i boken (E-nivå):
 • 2104
 • 2105
 • 2106
 • 2107
 • 2108
 • 2109
 • 2110
 • 2111
 • 2112
 • 2113
 • 2114
 • 2115ab

C-nivå

Innehållet är viktigt så gör många av E-uppgifterna ovan och träna också på de svårare uppgifterna i boken. 

I kunskapsmatrisen.se heter innehållet Ändringskvot. Träna också där om du har tillgång till kunskapsmatrisen.

A-nivå (gör C-nivå först)

Området innehåller inte alltför många A-uppgifter och är inte ett av de viktigaste för att träna just A-förståelse.

 

Uppgifter med videoförklaringar

Från VT 2013 (Matematik 3b eller 3c)

Från VT 2014 (Matematik 3b och 3c)

Begreppet derivata s. 77-82

E-nivå

Mina kommentarer:

Innehållet är extremt viktigt att du behärskar då det är grunden för för derivata som stora delar av kursen kommer att handla om. Det är också grunden för att senare kunna lösa tillämpningsuppgifter (textuppgifter).

Rekommenderade genomgångar:
Sammanfattande genomgång med exempeluppgifter som berättar om skillnaden mellan ändringskvot och derivata
Rekommenderade uppgifter i boken (E-nivå):

C-nivå

Innehållet är viktigt så gör många av E-uppgifterna ovan och träna också på de svårare uppgifterna i boken. 

I kunskapsmatrisen.se heter innehållet Derivatabegreppet. Träna också där om du har tillgång till kunskapsmatrisen. Observera att vissa uppgifter där kräver att man kan derivera med hjälp av deriveringsreglerna, vilket kommer först senare i boken.

A-nivå (gör C-nivå först)

Sök A-uppgifter på bland annat kunskapsmatrisen. Området är mycket viktigt så gör de du hittar. Observera att vissa uppgifter där kräver att man kan derivera med hjälp av deriveringsreglerna, vilket kommer först senare i boken. Gå tillbaka senare och räkna där!

Uppgifter med videoförklaringar

Du verkar vara offline och det är inte säkert att vidma går att använda.