Svårt?

1. Du måste först välja rätt metod.

2. Sedan kan du börja lösa ekvationen med den metoden.

Metod 1: Rotmetoden (Kvadratrotsmetoden)

Metod 2: Nollproduktmetoden (faktorisering)

Metod 3: Lösningsformeln (pq-formeln)

Enklare uppgifter.

Svårare uppgifter: När det inte blir heltal under rottecknet.

En alternativ formel när det blir knepiga tal under rottecknet: abc-formeln.

Du verkar vara offline och det är inte säkert att vidma går att använda.