Absolutbelopp


Vad är absolutbelopp?

Första delen av denna genomgång handlar om vad absolutbelopp är och hur en graf till en funktion med absolutbelopp skulle kunna se ut. (Klippet handlar också om annat, huruvida alla funktioner är möjliga att derivera överallt i definitionsmängden eller ej.)

Att lösa ekvationer med absolutbelopp

Du får fler möjliga lösningar om en ekvation innehåller absolutbelopp. Dela upp lösningen i olika alternativ beroende på om absolutbeloppet ska vara större än 0 eller mindre än 0.

OBS: Kom ihåg att testa dina lösningar i ursprungsekvationen, ibland dyker falska lösningar upp, se b-uppgiften högst upp till höger!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *