Lösa andragradsekvationer


Introduktion

Enkla andragradsekvationer av typen x^2=a

Fem tydliga klipp om hur du löser andragradsekvationer, från enkla till fullständiga. Separata klipp för varje metod.

De här klippen är bra om du vill lära dig en metod i taget, ordentligt.

Del 1: Kvadratrotsmetoden

Del 2: Faktorisering (nollproduktmetoden)

Del 3: Lösningsformeln (pq-formeln)

Del 4: Något svårare uppgifter med lösningsformeln (pq-formeln)

Del 5: Vilken metod ska jag välja? (VIKTIGT!)

På formelbladet finns två formler... Du behöver inte båda!

På formelbladet finns två formler för att lösa andragradsekvationer:

“pq-formeln” till vänster är den vanligaste att använda här i Sverige och också den formel som jag använder i genomgångarna på denna sida. 

 

abc-formeln” till höger är vanlig i andra länder och är framförallt smidig om du har en koefficient framför x-termen. “abc-formeln” behöver du inte behärska om du kan “pq-formeln”.

Lär dig de tre metoderna i en och samma genomgång:

  • Kvadratrotsmetoden.
  • Faktorisering (nollproduktmetoden).
  • Lösningsformeln (pq-formeln).

Prova om du kan lösa dessa ekvationer själv:

3x+ 1 = 13

x– 4x = x

x– 2x – 4 = 0

Kolla sedan på videolösningarna!

Lösningarna till de tre ekvationerna:

"Fusklapp" för de tre metoderna att lösa andragradsekvationer

TYDLIG SNABBGENOMGÅNG: Hur du löser andragradsekvationer med de tre olika metoderna

  • Kvadratrotsmetoden
  • Faktorisering (nollproduktmetoden)
  • Lösningsformeln (pq-formeln)

Genomgångar från klassrummet

Dessa genomgångar täcker samma innehåll som genomgångarna ovan.

Olika metoder för lösning av andragradsekvationer

Introducerande genomgång om lösningsformeln (pq-formeln)

Hel genomgång om lösningsformeln (pq-formeln), med aningen svårare uppgifter också.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.