Arean mellan två grafer


Att beräkna arean mellan två grafer med hjälp av integral

Enklare genomgång:

När du förstått principen kan du om du vill gå över till att innanför integraltecknet direkt skriva funktionsuttrycken f(x) – g(x), alltså  (övre funktionen – undre funktionen) dx, och göra en förenkling innan du skapar en primitiv funktion och beräknar. Det fungerar lika bra och blir lite mindre att skriva!

Beräkna arean mellan två kurvor snabbt i GeoGebra

Testa genom att ändra direkt nedan.

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Från HT 2013 (Matematik 3b och 3c)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *