Arean mellan två grafer


Att beräkna arean mellan två grafer med hjälp av integral

När du förstått principen kan du om du vill gå över till att innanför integraltecknet direkt skriva funktionsuttrycken f(x) – g(x), alltså  (övre funktionen – undre funktionen) dx, och göra en förenkling innan du skapar en primitiv funktion och beräknar. Det fungerar lika bra och blir lite mindre att skriva!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.