Cirkelns ekvation


Från formelbladet:

I ekvationen ovan är a medelpunktens x-koordinat och b medelpunktens y-koordinat. Variabeln r är radiens längd.

Variablerna x och y är koordinaterna för valfri punkt på cirkelns rand (kant). 

Här nedan kan du experimentera med cirkelns ekvation

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.