Definitionsmängd och värdemängd


Vad är definitionsmängd och värdemängd?

Faktaruta

Definitionsmängd: Tillåtna värden för x.

Värdemängd:
Möjliga funktionsvärden (värden för y). 

Värdemängd och definitionsmängd

Fyra bra exempeluppgifter.

Genomgång med flera exempeluppgifter, bland annat från tidigare nationella prov.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.