Tangenter | Förståelse för vad derivata är


Vad beskriver lutningen?

Tillämpningsuppgifter: Vad beskriver lutningen (derivatan) och vad är det vi räknar ut? Vilken enhet får svaret?

Tangentens lutning = derivata. INTRODUKTION!

Vad är derivata? TYDLIG INTRODUKTION.

Förståelse för tangentens lutning och varför vi väljer två punkter

Detta klipp är till för att du ska få förståelse för att tangentens lutning kan uppskattas om man beräknar lutningen mellan två punkter som är ytterst nära varandra.

Hur du kan beräkna en tangents lutning i Geogebra genom att skapa två punkter som ligger oerhört nära varandra

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.