Tangenter | Förståelse för vad derivata är


Derivata, f'(x) - tangentens lutning.

Vad är derivata? TYDLIG INTRODUKTION.

Fler liknande genomgångar, med andra exempel

Exempeluppgifterna skiljer sig åt så det kan vara värt att se fler än en genomgång. Kanske kan du pausa i genomgångarna och räkna uppgifterna själv först?

Sammanfattande genomgång med exempeluppgifter som berättar om skillnaden mellan ändringskvot och derivata

Vad beskriver lutningen och vilken enhet får svaret?

Tillämpningsuppgifter: Vad beskriver lutningen (derivatan) och vad är det vi räknar ut? Vilken enhet får svaret?

Förståelse för tangentens lutning och varför vi väljer två punkter

Detta klipp är till för att du ska få förståelse för att tangentens lutning kan uppskattas om man beräknar lutningen mellan två punkter som är ytterst nära varandra.

Uppgifter från tidigare nationella prov:

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring till den!

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 3b eller 3c)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 3b och 3c)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2013 (Matematik 3b eller 3c)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 3b)

Från VT 2011 (Tidigare kursen Matematik C, vilket gör att poängmarkeringen ser annorlunda ut).
Videoförklaringen är gjord av min tidigare kollega David Johansson.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 3c)

Från VT 2013 (Matematik 3b eller 3c)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 3b och 3c)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *