Derivatan av sin x och cos x


Derivatan av y = sin x och y = cos x, med uppgifter

Derivering ger olika derivator beroende på om vi använder grader eller radianer. Använd radianer!

Grafen till y = sin x ser olika ut beroende på om vinkeln anges i grader eller radianer, se denna bild:

Om vinkeln är i radianer upprepas grafen redan efter 2π ≈ 6,28 medan den i grader upprepas efter 360°. Det innebär att lutningen  (=DERIVATAN) vid punkterna på grafen i kommer vara väldigt olika för funktionen beroende på vilket vinkelmått som används, och när vi börjar räkna med derivata visar det sig att det är betydligt mycket enklare om vi använder radianer istället för grader.

Liknande inledande genomgång.

Uppgifter från tidigare nationella prov, med videoförklaringar

Klicka på en uppgift för att se en videförklaring till den.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 4).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *