Differentialekvationer av första ordningen


Del 1: Lösa homogena differentialekvationer av första ordningen: y' - ky = 0

Del 2: Lösa inhomogena differentialekvationer av första ordningen: y' - ky = f(x)

Att hitta partikulärlösningen yp och den homogena lösningen yh samt skriva den allmänna lösningen y = yp + yh.

Sammanfattande genomgång: Lösa differentialekvationer av första ordningen:

Att hitta partikulärlösningen yp och den homogena lösningen yh samt skriva den allmänna lösningen y = yp + yh.

Hur löser du en differentialekvation med ett begynnelsevillkor y(0) = 8 ?

Ytterligare exempel med begynnelsevillkor, denna gång med ett sinus-uttryck.

Liknande genomgång
- Homogen lösning
- Partikulärlösning
- Inhomogen lösning (allmän lösning)

Intressant härledning. Varför är det bara just den homogena lösningen som finns och ingen annan?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *