Direkt bevis


Ett direkt bevis är den enklaste typen av bevisföring. Den bygger på att vi utgår från att ett antagande är sant, och steg för steg visar att slutsatsen därmed också är sann.

 

Exempel: Bevisa att då en rektangels sidlängder ökar med 40 %, så ökar arean på rektangeln med 96 %.

Lösning:

– Låt sidlängderna på rektangeln vara x och y l.e.

– Detta medför att ursprungliga arean är x*y a.e. 

– Då sidlängderna ökas blir de nya längderna 1,4x och 1,4y l.e. 

– Detta medför att den nya arean blir 1,4x*1,4y a.e., vilket blir 1,96xy a.e. 

– Den procentuella förändringen från  x*y a.e till 1,96xy a.e är 96%. Vilket skulle visas (v.s.v.).

(För tydlighetens skull kan vi även dividera 1,96xy med xy och få fram förändringsfaktorn 1,96, vilket motsvarar 96% ökning). 

De allra flesta härledningar av formler är direkta bevis.

Skillnaden mellan ett bevis och en härledning är oftast bara hur frågeställningen är ställd: "Bevisa att formeln gäller" eller "Härled formeln".

Nedan kommer några knepigare exempel.

Exempel: Bevisa regeln för partiell integration

Exempel: Bevisa subtraktionsformeln för cosinus

Exempel: Bevisa formlerna för produktregeln och kvotregeln

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *