Ekvationer där x finns i nämnaren


Genomgång om ekvationer med nämnare.

Metod 1: Skriv alla termer med samma nämnare

Denna metod tycker jag är bäst om du tycker matte är svårt. 

  1. Förläng så att alla termer får samma nämnare, på båda sidor om likhetstecknet. 
  2. Multiplicera därefter båda leden med nämnaren så försvinner alla nämnare och du har fått en enklare ekvation. 
  3. Lös ekvationen och kontrollera så att svaret inte gör att nämnaren blir lika med 0 (för då gills inte den lösningen). 

Metod 2: Multiplicera bort nämnarna direkt.

  1.  Multiplicera direkt med de värden eller uttryck som står i nämnarna så kommer dessa att försvinna och du får en enklare ekvation.
  2. Lös ekvationen och kontrollera så att svaret inte gör att nämnaren blir lika med 0 (för då gills inte den lösningen). 

Fler uppgifter, med en variant av metod 2 ovan.

Ekvationer med x i nämnaren.

Ekvationer där x finns i flera nämnare.

OBS! Fokus på ekvationer med x i nämnaren ligger i Matematik 3-kursen. Att få lite koll på det redan i Matematik 1 är bra, men det är inte ett jättestort område här, utan endast en liten del.

Fler uppgifter, från Matematik 3-genomgångar (men relevanta om du siktar högt)

Rationella uttryck:
- Addition, subtraktion, multiplikation och division.
- Lösa ekvationer.

Tydlig genomgång över allt detta. Några av exemplen är lite svårare.

Ekvation med x-3 i nämnaren.

Ekvation som saknar lösning.

Här används metod 2 (se ovan). 

Om Metod 1 (se ovan) ska användas här så hade vi skrivit om termen 5 till (t-2)/(t-2).  Därefter hade vi strukit alla nämnare. 

Uppgifter med videoförklaringar (från matematik 3)

Klicka på en uppgift för att se en videoförklaring

Löses utan digitala hjälpmedel.

Löses utan digitala hjälpmedel.

Löses utan digitala hjälpmedel. Från HT 2013 (Matematik 3b och 3c)

Löses utan digitala hjälpmedel. Från VT 2014 (Matematik 3b och 3c)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *