Enhetscirkeln


Från formelbladet:

Genomgång om enhetscirkeln och hur du kan använda denna för att förstå sinus, cosinus och tangens

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.