Exakta trigonometriska värden 1


Hitta exakta värden

Hur vi kan härleda de exakta trigonometriska värdena för vissa vinklar.

Dessutom prat om additions- och subtraktionsformlerna och hur de kan användas för att beräkna ytterligare vinklar.

Liknande genomgång, men som inte tar upp additions- och subtraktionsformlerna.

Formelbladet ger exakta värden för vinklar i intervallet 0° ≤ v ≤ 180°

Uppgifter med videoförklaringar

Klicka på en uppgift för att se en videförklaring till den.

Löses utan digitala hjälpmedel.

Löses utan digitala hjälpmedel.

Löses utan digitala hjälpmedel.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

En tanke om “Exakta trigonometriska värden