Funktioner, f(x)


Funktion, funktionsvärde och f(x)

Alternativ genomgång med något fler svåra exempel

Förståelse för f(x), f(3), f(x)=3 osv, kopplat till graf.

Liknande exempel om f(x), samt också definitionsmängd och värdemängd

Uppgift från tidigare nationellt prov (Matematik 2)

Klicka på uppgiften för att se videoförklaringen!

Svårare uppgift från tidigare nationellt prov (Matematik 2)

a3

Klicka på uppgiften för att se videoförklaringen!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.