Lös uppgiften för hand på papper. Nedan kan du kontrollera att stegen i din uträkning är korrekta. Försök att göra din redovisning mycket tydlig i dessa uppgifter!

Tydlig genomgång med tre exempel

I genomgången visar jag metoden med teckentabell först och därefter andraderivata. Oftast är det bäst att börja med andraderivata eftersom du inte behöver göra teckentabell om den metoden fungerar. 

Fler genomgångar:

Du verkar vara offline och det är inte säkert att vidma går att använda.