Tredjegradsfunktioner och fjärdegradsfunktioner 1


Större sammanfattande genomgångar

Grafen till en polynomfunktion, samt hur man skriver funktionen om man ser grafen

Grafen till en polynomfunktion

- Hur många gånger vänder grafen?
- Hur många nollställen kan funktionen ha?
- Åt vilket håll "avslutar" grafen?
- Vad är en dubbelrot eller trippelrot?

Antal reella nollställen:
– Förstagradsfunktion (linjär funktion):
0 eller 1 nollställe.
– Andragradsfunktion: 0, 1 eller 2 nollställen.
– Tredjegradsfunktion: 1, 2 eller 3 nollställen.
– Fjärdegradsfunktion: 0, 1, 2, 3 eller 4 nollställen.

Faktorform och nollställen

Att skriva funktionen till en graf, med hjälp av faktorform

Om du ser grafen till en polynomfunktion och får i uppgift att bestämma funktionen så kan du använda dig av faktorform.

Liknande genomgång med andra exempel

Enklare genomgång som tar upp mer allmänt om utvecklad form och faktorform

Nollställena syns direkt om polynomet/funktionen är faktoriserat!

Tydlig sammanfattning: FAKTORFORM, NOLLSTÄLLEN, SKRIVA FUNKTIONEN TILL EN GRAF samt DUBBELROT


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

En tanke om “Tredjegradsfunktioner och fjärdegradsfunktioner