Lån, ränta och amortering


Lån, ränta och amortering

När du tar ett lån från exempelvis en bank finns det flera olika begrepp som du måste känna till:

 

Viktigast att kunna:

Amortering: Amortering betyder avbetalning på lånet. Lånets storlek minskar alltså när du amorterar. 

Ränta: Ränta är en extrakostnad som du ska betala till banken för att banken är “snäll” och lånar ut pengar till dig. Räntan gör inte att lånets storlek minskar. 

  • Räntesats: Anges i % och är alltid på ett år, om inget annat anges. Detta kallas för årsränta. Om räntesatsen är 5 % så ska du alltså på ett år betala 5 % av lånets storlek i ränta till banken. 
  • Räntekostnad: Räntekostnaden innebär hur många kronor du ska betala i ränta på exempelvis en månad, ett kvartal eller ett år. 

Om du skulle ta ett lån där du inte amorterar, utan bara betalar ränta; så skulle lånet aldrig minska i storlek. Du skulle fortsätta vara skyldig lika mycket hela tiden. Räntan gör ju inte att lånets storlek minskar. Ett lån utan amortering kallas för amorteringsfritt lån. Lån kan ofta vara amorteringsfria en period i början, exempelvis första året. 

 

Lite fler bra saker att veta:

Uppläggningsavgift: En administrativ avgift som endast  betalas en gång, när lånet läggs upp (startas). Alla lån har inte en uppläggningsavgift.

Aviavgift: Vissa lån har en aviagvift som tillkommer varje gång man gör en betalning på lånet. 

Amorteringskrav: Vissa lån har ett amorteringskrav, exempelvis många bostadslån. Det kan vara att man minst måste amortera 2 % per år, men att man får amortera mer om man vill. 

Genomgång, ett bra exempel

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.