Likformighet | Kongruens


Likformighet

Från formelbladet.

Två krav gäller för att figurer ska vara likformiga.

  1. Motsvarande vinklar måste vara lika för de båda figurerna.

  2. Förhållandet mellan motsvarande sidors längd i båda figurerna måste vara lika., se nedan:
långsida i figur Alångsida i figur B=kortsida i figur Akortsida i figur B

Detta ska gälla för samtliga par av sidor.

En genomgång i lite snabbare tempo med fler exempel.

Jag berättar också om korsmultiplikation på slutet, ett värdefullt knep.

Topptriangelsatsen, transversalsatsen och bisektrissatsen

Från formelbladet.
Från formelbladet.

Uppgift från tidigare nationellt prov

Kongruens

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.