Linjär optimering


Linjär optimering:

Tydlig uppgift och strukturerad arbetsgång.

Exempelupgift:

Tre huvudsteg i linjär optimering:

  1. Identifiera vilka villkor som måste uppfyllas.
    Skriv dessa villkor som ett system av olikheter.

  2. Rita upp området och ta reda på hörnkordinaterna.
    Enklast gör du detta i GeoGebra.

  3. Undersök vilken kombination som är mest optimal.
    Detta görs med en målfunktion som i den här uppgiften beskriver totala vinsten.

Tydlig videoförklaring om linjär optimering (uppgiften ovan)

Ytterligare uppgift med utförlig förklaring, denna gång med lösning utan Geogebra.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.